De Transformatie Arnhem

Vraagstelling: 

Het voormalige P.G.E.M complex ’t Arnhemse Broek heeft  een (industriële) rijksmonumentale status. De voormalige magazijnen en werkplaatsen worden herbestemd tot ateliers en appartementen. Door nieuwe gebruikers krijgt een complex met historie kansen voor de toekomst.

Methode: 

De bouwhistorische kwaliteiten van het complex zitten voornamelijk in de gevels, de trappartijen en de repeterende draagstructuur. Na de sloop van uitbreidingen uit de late 20e eeuw, kan renovatie van de gevels en trappenhuizen plaatsvinden. De historische draagstructuren zullen zichtbaar blijven in de ateliers en appartementen.