De Weide

Vraagstelling: 

Voor de uitbreidingswijk “De Weide” te Meerkerk is K3 door Dorp en Dorp Vastgoedontwikkeling gevraagd een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan, een bestemmingsplan en de woningontwerpen te maken. In totaal zullen er 166 woningen worden gerealiseerd in het plan.

Methode: 

Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op een dorpse opzet rondom een tweetal blokken openbaar groen. Watergangen creëren waterberging, maar ook afstand tot bestaande achtertuinen. Het plan sluit aan op bestaande ontsluitingswegen en biedt ruimte voor uitbreiding in de toekomst. De architectuur is traditioneel van opzet, met rijke detaillering

Resultaat: 

De twee grote blokken openbaar groen, met rondom rij, vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen zorgen voor een dorpse opzet. Verscheidenheid in kleurstelling, kapvorm en detaillering zorgen voor een diverse architectuur. Door de toepassingen van een setback passen de appartementen binnen de schaal en maat van het plan.