Gezondheidscentrum Velperweg

Vraagstelling: 

In een leegstaand kantoorpand met woontoren in Arnhem op de hoek van de Velperweg en de Raapopseweg zou een nieuw gezondheidscentrum met drie huisartsenpraktijken, een fysiotherapiepraktijk, een grote apotheek en een aantal appartementen gerealiseerd kunnen worden.

Methode: 

Door bundeling van medische disciplines in één gebouw is het voor patiënten eenvoudiger om door verwezen te worden en gemeenschappelijke voorzieningen drukken de kosten.

Echter na inventarisatie van de slechte bouwkundige toestand van het bestaande pand en de onmogelijkheid van de inpassing van het gewenste programma van eisen is besloten om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. Hierdoor ontstond ook de mogelijkheid om beter aan te sluiten op de stedenbouwkundig structuur door te zorgen voor een geleidelijke overgang van grote kantoren naar geschakelde woningen en vrijstaande villa’s.

Resultaat: 

Door het bouwwerk uit te voeren in samengestelde volumes oplopend in hoogte naar de hoek met lage van bruin metselwerk voorziene massa’s in aansluiting op de naast gelegen woonbebouwing en een hoger wit gestuukt blok op kolommen met een duidelijke bekroning door middel van een luifel in aansluiting op de grote (veelal witte) kantoorpanden langs de Velperweg richting centrum.

De apotheek op de begane grond en de fysiotherapie met de grote oefenzaal op de eerste verdieping zitten heel herkenbaar op de hoek met de grote glazen puien onder het witte blok.

De meer privacy benodigde huisartsenpraktijken zitten op de begane grond en de eerste verdieping van de metselwerk volumes. Er is zeer bewust gekozen voor een ruime gezamenlijke entree vanwaar de patiënten eenvoudig alle praktijken en apotheek kunnen benaderen. Aan de achterzijde van hetzelfde tussenlid is de entree van de appartementen gesitueerd.