Hof van Flierbeek

Vraagstelling: 

In samenwerking met zowel de ontwikkelaar; Wooncorporatie Prowonen, als met de eindgebruikers; Careaz, De Lichtenvoorde en Humanitas kinderdopvang, een gebouw ontwerpen. Een startpunt voor een jarenlang intensief, maar vooral leuk traject. Het doel was een duurzaam gebouw ontwikkelen en daarbij aansluiting vinden op de maatschappelijke processen.

Methode: 

De gebruikers centraal! Dit was en is onze ontwerpmentaliteit gedurende het hele proces. Het ontwerp creëert interactie tussen de kinderen en de zorgcliënten door haar vorm en positie in het terrein.

Resultaat: 

Het gebouw bestaat uit een ensemble van massa’s die verbonden worden door tussenleden. Door deze schaalverkleining en natuurlijk kleur- en materiaalgebruik past het gebouw goed in haar omgeving.
Er is duidelijk gekozen voor duurzame oplossingen. De buitengevel van het gebouw is vrijwel onderhoudsvrij. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door luchtwarmtepompen. In het ontwerp is er rekening gehouden met eventueel toekomstig hergebruik.