Hofwoningen

Vraagstelling: 

In de nieuwbouwwijk Flierbeek te Lichtenvoorde op twee lastige locatie met hoekverdraaiingen en langs de wijkontsluitingsweg, daarmee het gezicht bepalend voor de achterliggende wijk, is om deze redenen een prijsvraag uitgeschreven voor hofwoningen voor senioren op deze locaties.

Methode: 

Het verkavelingsplan gaat uit van een hofstructuur met onregelmatige hoeken. Dit is erg onpraktisch voor het realiseren van woningen, zeker in de sociale sector waar budgetten beperkt zijn. Daarom  is voorgesteld om deze onregelmatige hoeken haaks te trekken waardoor er efficiënter en dus goedkoper gebouwd kan worden. Het aantal woningtypen blijft hiermee beperkt tot twee; een hoekwoning en een tussenwoning. De heldere stedenbouwkundige opzet vertaald zich dan vanzelf tot een heldere architectuur.

Resultaat: 

Bezoekers zullen over het algemeen de woningen benaderen via de formele voordeur aan de buitenzijde van de hofwoningen. Aan de hofzijde is eveneens een entree gelegen. Dit is de informele entree van de woning.

De muur vormt het conceptuele bindmiddel binnen het architectonisch ontwerp. Deze muur wordt voorgesteld in een ambachtelijk ogende, lichte gevelsteen. Hierdoor krijgt de muur het karakter van een kloostermuur of een oude tuinmuur. Boven de muur steken de opbouwen uit, die een zachter karakter hebben door de houten geveldelen. Om een continuïteit in de daklijn aan te brengen worden houten pergola's toegepast die het dakterras overspannen. Onder deze pergola's kunnen optionele uitbreidingen van de verdieping worden uitgevoerd.

Het bijzondere aan een hofje is dat het een besloten, semi-openbaar karakter heeft. Voorkomen dient te worden dat deze bijzondere kwaliteit wordt verstoord door de hof op te delen in privétuinen. Om de woningen toch een stukje privé-buitenruimte te geven is ervoor gekozen dakterrassen toe te passen.