Kroezenlaan

Vraagstelling: 

Wooncorporatie ProWonen vroeg K3 mee te doen aan een prijsvraag voor een ontwikkelingslocatie in Ruurlo. Op deze locatie stonden een aantal duplex woningen en een schoolgebouw. Op deze locatie moesten veertien appartementen en zes woningen worden gerealiseerd. K3 won deze prijsvraag op architectuur en stedenbouwkundige uitwerking.

Methode: 

Zowel de woningen als de appartementen sluiten in schaal en maat aan met de omliggende bestaande bebouwing. Geleding van bouwmassa en verspringingen in de gevels geven het complex een kleinschalig uiterlijk.

Resultaat: 

De woningen en appartementen hebben een simpele bouwmassa, met rijke detaillering. Hiermee past het complex binnen de oude dorpskern en heeft het complex een uitgesproken hedendaagse vormgeving. Deze eerste samenwerking met ProWonen is beide partijen erg goed bevallen

Reacties: 

Henk Bolster, ontwikkelaar bij ProWonen, zei het volgende over het project: "Nadat alle inzendingen voor de prijsvraag binnen waren,was voor ons niet zozeer de vraag of K3 een opdracht zou krijgen maar of ze één of beide opdrachten voor beide locaties zouden krijgen. Het prijsvraagontwerp voor beide locaties wordt momenteel vrijwel ongewijzigd uitgevoerd. De periode tussen eerste schets en oplevering heeft slechts 2,5 jaar geduurd."