Meerkerk 'De Weide'

Vraagstelling: 

K3 is gevraagd om de woningen te ontwerpen voor het plangebied “de Weide” in Meerkerk. Omdat wij altijd verder kijken dan de grenzen van onze opdracht is de vraag uitgebreid met een herzien stedenbouwkundig ontwerp en bijhorend beeldkwaliteitplan.

Methode: 

We hebben gezamenlijk met alle partijen en omwonenden een inventarisatie gemaakt wensen en hier onze uitgangspunten op gebaseerd. De kernprincipes binnen deze uitgangspunten zijn:

  • Groene, veilige en duurzame wijk
  • Streekeigen identiteit
  • Samenhang in diversiteit
Resultaat: 

De beeldkenmerken voor Meerkerk Zuid bestaan uit een samenhangende en streekeigen uitstraling van de wijk, met een afwisselende, eenduidige architectuur in natuurlijke materialen en met een heldere detaillering.
De woonbebouwing bestaat uit een mix van vrijstaande woningen, tweekappers, rijenwoningen en appartementen. De bebouwing kent een dorps karakter, met veel groen rondom de bebouwing. Het wonen richt zich op de openbare ruimte.
De woningen kenmerken zich door een architectuur met een herkenbaar volume en variërende kaprichtingen. De afwisselingen in materiaalgebruik en kleur maken het geheel af.

Reacties: 

Op de eerste presentatiedag voor belangstellenden waren er ruim 300 gegadigden voor 166 woningen en ondanks de crisis op de woningmarkt is zowel fase 1 als 2 gerealiseerd.