Revitalisatie Maurikstraat

Vraagstelling: 

In het woongebied tussen de Maurikstraat en de Nieuwe Tielseweg in Tiel stonden tot 2004 enkele verouderde portieketageflats met in totaal 90 woningen. De bebouwing, maar zeker ook de inrichting van het openbaar gebied, was aan vernieuwing toe. De sfeer van het openbaar gebied werd voornamelijk bepaald door een overmaat van verharding.

Methode: 

Na uitgebreide studie door Stichting Volkshuisvesting Tiel, daarbij geadviseerd door K3, is gekozen voor een mix van renovatie, sloop, nieuwbouw en functiemenging.

Resultaat: 

Vier flatgebouwen zijn ingrijpend gerenoveerd. Door de garageboxen te laten vervallen kon de onderbouw voor een deel ten goede komen aan de gemeenschappelijke entree en voor het overige deel worden betrokken bij de woningen, waardoor een grotere woningdifferentiatie is ontstaan.
De woningen in één van de gerenoveerde flatgebouwen zijn verkocht. De woningen in de overige drie blokken bleven beschikbaar voor verhuur. Op de koppen van de bestaande flatgebouwen zijn aparte woontorentjes gerealiseerd. Hierdoor ontstond een verdere differentiatie.
Het vijfde flatgebouw is gesloopt. Hier staat nu een nieuw veel groter appartementengebouw met verdiept parkeren.
Bij de situering van de nieuwbouw is de oorspronkelijke strokenverkaveling, waarbij de bebouwing door zoveel mogelijk groen wordt omgeven, gerespecteerd. Opvallend is de toepassing van halfverdiepte parkeerstroken, waarover een groen dek is aangelegd

Reacties: 

Volgens vele Tielenaren is één van de belangrijkste toegangen van Tiel ruimtelijk sterk verbeterd en is er een aantrekkelijk woongebied ontstaan