Wonen boven Winkels

Vraagstelling: 

De leefbaarheid van de binnenstad is gebaat bij de versterking van de woonfunctie. Om dit te stimuleren hebben de gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal de krachten gebundeld in de CV Wonen boven Winkels Arnhem. De CV ontwikkelt diverse projecten van wonen boven winkels in Arnhem. Eén van deze projecten was het bouwblok van de voormalige Kreymborg, aan de Roggestraat, één van de hoofdwinkelstraten in de binnenstad van Arnhem.

Methode: 

K3 is gekozen als architect omdat door het bureau al veel ervaring was opgedaan in complexe inpassingen van woningen boven winkels in het centrum van Arnhem. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de Rijnstraat 23, Varkensstraat 32 en 35, Bakkerstraat 62 en de Wielakkerstraat 10.

Van belang is het kunnen verenigen van commerciële belangen voor de winkels in het plint en van wooneisen, zoals bereikbaarheid, voor de bovenwoningen.

Resultaat: 

Het project bood ruimte aan 14 ruime woningen. Alle woningen worden ontsloten via een nieuwe entree aan de zijstraat. Hier zijn ook de bergingen, het trappenhuis en de lift gelegen.

Boven de winkels in het oude Kreymborggebouw, zijn acht woningen ingepast in de bestaande bouwmassa. Aansluitend aan het bestaande bouwblok is een centrale hal met prominente lichtstraat gemaakt. Bovenop de lagere achterbouw zijn zes nieuwe woningen gerealiseerd met een lichte houtskeletbouwconstructie. De vormgeving van deze woningen is eigentijds en vormt een brug tussen de meer historische bebouwing in dit deel van de Arnhemse binnenstad  en de tegenoverliggende flatwoningen van recenter datum.

Reacties: 

De inpassing van de 8 woningen in het hoofdgebouw behoorde in 2008 tot de acht genomineerde projecten voor de Arnhemse Willem Diehlprijs, de architectuurprijs voor het best gerenoveerde of gerestaureerde pand.

Het blok van 6 nieuwe woningen is in 2012 genomineerd voor de Heuvelinkprijs, de Arnhemse architectuurprijs, die in 2012 in het teken staat van woningbouw.