Herbestemming

K3 Architectuur heeft veel succes met herbestemming en transformatieprojecten. In onze rol als  ‘functiemakelaar’ weten we snel en zorgvuldig de mogelijkheden van transformatie te onderzoeken. Wij denken in kansen en mogelijkheden van de plek, het gebouw en de omgeving. Door aan de voorzijde te onderzoeken welke functies haalbaar zijn, weten we snel vastgoedeigenaren en gemeenten te overtuigen van de meerwaarde van onze ideeën.

Productaanbod

Dienstenaanbod

  • haalbaarheidsstudie voor herbestemming
  • ruimtelijke toetsing
  • inventarisatie marktkansen
  • bouwtechnische toetsing vastgoed
  • voorbeelduitwerking en visualisaties
  • aanvraag vergunningen en procedures