Danielskerk

Vraagstelling: 

Het Bisdom 's-Hertogenbosch bood in 2001 het voormalige R.K. Kerkgebouw met parochiecentrum en pastorie Maria ten Hemelopneming aan de Daniëlsweg te koop aan.

Het kerkgebouw dateert uit 1961 en werd al enkele jaren niet meer als zodanig gebruikt. Het kerkgebouw had vanwege zijn zorgvuldige, zakelijke stijl, de status van gemeentelijk monument gekregen. Opvallend zijn de kwartronde transparante voorgevel, de gebogen gesloten zijmuren, de aflopende kolomvrije kerkruimte en de fraaie lichtinval bij het altaar.

Portaal heeft het complex gekocht en heeft door K3 een plan laten ontwikkelen.

Methode: 

De Stichting De Driestroom toonde al in een vroeg stadium van de herontwikkeling interesse voor een uitbreiding van de huidige woonruimte in het complex. De functies van beschut wonen en een dagcentrum bleken uitstekend te passen binnen het kerkgebouw en de locatie.

Resultaat: 

Het kerkgebouw kon worden getransformeerd tot 24 eenheden voor beschut wonen voor volwassenen en kinderen in combinatie met een dagcentrum voor kinderen en bijbehorende voorzieningen. Ter plaatse van de oorspronkelijke aanbouwen zijn veertien nieuwe woningen gerealiseerd.

Aan de binnenzijde van het kerkgebouw is direct tegen de gebogen voorgevel een nieuwe bebouwingsstrook in twee bouwlagen aangebracht. Deze bebouwingsstrook is losgehouden van het oorspronkelijke plafond en de gemetselde zijgevels, zodat de ruimtelijke werking van het interieur zoveel mogelijk is behouden.

De herstructurering van het monumentale gebouw heeft een bijzonder tintje gekregen door de bijdrage van de inmiddels gepensioneerde, oorspronkelijke architect van het kerkgebouw, de heer L.A.J. de Bruijn, gevestigd in Ooij. De heer De Bruin is met grote regelmaat bij de planvorming en uitvoering betrokken.