Herbestemming Dobbelmanweg (onderzoek)

Vraagstelling: 

Voor de gemeente Nijmegen heeft K3 architectuur onderzocht wat de herbestemmingsmogelijkheden zijn voor een voormalig schoolgebouw aan de Dobbelmannweg. Dit onderzoek is deels gefinancierd door een subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Methode: 

K3 architectuur heeft het bestaande pand geheel ingemeten en gemodelleerd. Op basis van dit model konden we de bouwkundige (on)mogelijkheden van het pand onderzoeken. Een bouwhistorisch onderzoek met waarde beoordeling van de historische elementen gaf ons de historische handvatten voor de transformatie. Besprekingen met lokale marktpartijen gaven een goede indicatie van de lokale markt.
De voorgestelde transformatie is niet uitgevoerd. De gemeente Nijmegen heeft er voorkeur aan gegeven om het huidige gebruik, als ateliers, te behouden.