Herbestemming HBS Kampen (onderzoek)

Vraagstelling: 

Voor de gemeente Kampen heeft K3 architectuur onderzocht wat de herbestemmingsmogelijkheden zijn voor een voormalig rijksmonumentaal schoolgebouw te Kampen. Dit onderzoek is deels gefinancierd door een subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Methode: 

K3 architectuur heeft het bestaande pand geheel 3D laten scannen. Op basis van deze scan is het gehele pand gemodelleerd. Op basis van dit model konden we de bouwkundige (on)mogelijkheden van het pand onderzoeken. Een bouwhistorisch onderzoek met waarde beoordeling van de historische elementen gaven K3 handvatten om de transformatie mogelijkheden te onderzoeken.
De beoogde transformatie opties vergden allen aanpassingen van de schil van het pand. Deze mogelijke aanpassingen zijn uitgewerkt en besproken met de commissie beeldkwaliteit en monumentenzorg. De uitkomsten van deze besprekingen kunnen, voor mogelijke kopers of gebruikers van het pand, een handvat bieden om in te schatten wat acceptabel bouwkundige aanpassingen van het pand zijn.