Herbestemming klooster

Vraagstelling: 

Aan de Klooster Leuterstraat 33 in Wijk bij Duurstede, lag in de Middeleeuwen het Maria Magdalenaklooster van de dominicanessen. Dit deel van de stad ademt nog de sfeer van het verleden.

Het gebouw, dat bekend staat als “het klooster”, is het in 1925 gebouwde St. Lambertusgesticht.

In de  jaren tachtig zijn in dit gebouw 19 zogenaamde HAT-woningen ingebouwd. Deze woningen voldeden niet meer aan de huidige woontechnische eisen.

Woonstichting Volksbelang heeft zowel de architect als de opdrachtgever van de verbouwing van de Onze Lieve Vrouwekerk in Arnhem benaderd als partners bij de herontwikkeling van het klooster.

Methode: 

De restauratie en herbestemming van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Arnhem heeft aan de basis gestaan van de verbouwing van het voormalige klooster aan de Klooster Leuterstraat.

Het project 'v/h Het Klooster' betrof de sloop van de inbouw van de 19 wooneenheden en de inpassing van nieuwe appartementen. Om tot deze keuze te komen zijn eerst verschillende modellen gemaakt met bijvoorbeeld maisonnettes en atelierwoningen. De modellen zijn uitgebreid onderzocht en besproken met de stakeholders. Gekozen is voor de inbouw van negen nieuwe appartementen.

Resultaat: 

Door deze verbouwing kon het oorspronkelijke karakter van zowel het exterieur, als het interieur, worden teruggebracht. De buitengevels zijn grotendeels intact gebleven en zijn op onderdelen verbeterd. Met name het terugbrengen van de monumentale entree aan de voorzijde was hierbij opvallend.

De appartementen zijn klassiek ingedeeld en afgewerkt met stijldetails.

De appartementen zijn voorzien van een kleine, maar effectieve privé-buitenruimte. Achter het klooster is een gemeenschappelijk kloostertuin ingericht.

Een volgende stap is de ontwikkeling van het aansluitende terrein op de plaats van de oude stadsmuur. Hiervoor zijn inmiddels de eerste schetsen gereed.