Transformatie - Scan

Methode: 

Als vastgoedeigenaar of – beheerder heeft u waarschijnlijk steeds meer te maken met structurele leegstand van uw vastgoed. Naast de tegenvallende rendementen op uw investeringen of beleggingen van derden, zijn er ook ongewenste maatschappelijke effecten. De stijgende leegstand op de kantoren- en winkelmarkt en van maatschappelijk vastgoed vraagt om innovatieve oplossingen. In het bedenken daarvan bent u goed, net als in de zoektocht naar een geschikte eindgebruiker. Maar voor de daadwerkelijke transformatie naar een andere functie en eindgebruiker heeft u steeds vaker de gemeente nodig. In toenemende mate wordt namelijk geconstateerd dat het huidige bestemmingsplan geen ruimte laat voor een andere functie. Met name op kantoorlocaties is sprake van een zogeheten ‘enkelbestemming’ en staat het geldende bestemmingsplan nu vaak een transitie naar andere functies, waar op dit moment wél behoefte aan is, in de weg.

SAB en K3 Architectuur signaleren veel goede en haalbare plannen voor de transformatie van vastgoed, maar zien deze plannen ook vaak stagneren, omdat eigenaren en marktpartijen een starre overheid op haar pad vindt of de soms al ver uitgewerkte plannen niet aansluiten bij de beleidsregels van gemeenten. Zonde, vinden wij, omdat het voorkomen van leegstand in ieders belang is.

SAB en K3 Architectuur hebben veel ervaring met het overtuigen van gemeenten van de haalbaarheid van transformatieplannen van vastgoedeigenaren. Wij doen dit aan de hand van een zogeheten Transformatiescan. In de Transformatiescan onderzoeken we in de ‘taal’ en met het toetsingskader van de gemeente welke functies haalbaar zijn. Aan de hand van Transformatiescan gaan wij vervolgens in gesprek met de gemeente en overtuigen wij de gemeente van het vaststellen van een bestemmingsplan, op basis waarvan meerdere, haalbare functies worden mogelijk gemaakt, zonder dat de eigenaar van het pand in alle gevallen al een concreet initiatief heeft uitgewerkt of een eindgebruiker in beeld heeft. Omdat wij voor zowel gemeenten als marktpartijen werken en een onafhankelijk adviesbureau zijn, kunnen wij in de richting van de gemeente optreden als onafhankelijk ‘functiemakelaar’ ten aanzien van de mogelijkheden van het pand en de omgeving.

Meer informatie vindt u op www.transformatie-scan.nl.