Configurator

Vraagstelling: 

Stel de bewoner centraal bij renovatie- en onderhoudsprojecten. Maar hoe doe je dit? Door o.a. goed, duidelijk en laagdrempelig te communiceren. 
Maak inzichtelijk hoe de bewoner invloed kan hebben op projectingrepen in hun woning en met welk resultaat. Én, als het even kan, maak dit interactieve proces efficiënter.

Het verkrijgen van draagvlak onder bewoners wordt in toenemende mate de verantwoordelijkheid van de bouwers (bouwcombinaties). K3 architectuur kan helpen bij het verkrijgen van dit draagvlak.

Methode: 

K3 architectuur maakt het voor bewoners mogelijk im interactief keuzes te maken in renovatieprojecten. Met een tablet of smartphone kan er via de webbrowser in 3d door de woning worden gelopen. Verschillende keuze-opties, zoals keuken, douche en toilettype kunnen zo gekozen worden.