Parklaanflat Culemborg

Vraagstelling: 

Dit renovatieproject is één van de ruimtelijke opgaven uit de Buurtvisie Terweijde. Aan ons de opgave om de flat te verbijzonderen in de wijk. Het verhogen van de kwaliteit en uitstraling van de flat was het doel. Aansluiten op aangrenzende plannen was hierbij een gedeelde wens.

Methode: 

In overleg met de bewonerscommissie zijn de wensen van de bewoners bepaald. Grotere balkons en meer comfort, licht en ruimte in de entrees waren wenselijk. Deze elementen zijn in een ontwerpstudie met de bewoners besproken.

Resultaat: 

Met het kleur- en materiaalgebruik is aansluiting gevonden op de aangrenzende plannen. De herinrichting van het openbaargebied is een positieve aanvulling hierop. De ruime nieuwe balkons kijken hier mooi op uit. Aan de straatzijde zijn de nieuwe entrees licht en uitnodigend. In totaal oogt de flat fris en modern.

Reacties: 

Welkom in de buurt! Er is veel belangstelling voor de ‘nieuwe’ appartementen in de flat. KleurrijkWonen biedt starters op de woningmarkt een kans. Bij mutatie is verkoop van de flats een mogelijkheid.
De grote belangstelling is voor ons een teken dat de nieuwe uitstraling in de smaak valt.