Selissenwal Boxtel

Vraagstelling: 

Woonstichting St. Joseph benaderde ons met de vraag om 144 woningen te verbeteren. Verbeteren in brede zin. Zowel de technische staat, als het wooncomfort en de uitstraling waren aandachtspunten. Daarnaast diende de bewoners intensief betrokken te worden in het proces.

Methode: 

In een ruimtelijke onderbouwing schreven wij op wijk- straat- en woningniveau zowel stedenbouwkundige als architectonische ingrepen voor. Bij de renovatie stonden bewonersparticipatie en keuzemogelijkheid centraal. Bewoners hadden meerdere keuzes.  Zoals kleurkeuze per woonblok en individuele elementen zoals erkers en luifels.

Resultaat: 

De uitstraling van de wijk is veranderd. De monotone uitstraling van de woningen heeft plaats gemaakt voor kleurrijke frisse gevels. Hierdoor oogt de wijk levendiger, aantrekkelijker meer divers. De leefbaarheid en de sociaaleconomische en maatschappelijke structuren versterkt door het betrekken van de bewoners. Het project ‘Parels in de wijk’ van kunstenares Ien van Gemert is hier een goed voorbeeld van.

Reacties: 

In een artikel in het blad 'Renovatie' evalueert woonconsulent Harrie Snijders het project. Hij geeft aan dat de bewoners positief hebben gereageerd over hun inspraak bij de renovatie van hun woning "Dit is zeker een werkwijze die wij blijven hanteren bij onze renovatieprojecten". Trots als we zijn op deze woorden, doen wij ons best om ook de volgende opdrachtgever dat te laten zeggen.