Transore - renovatie pilot

Vraagstelling: 

K3 architectuur is één van de oprichtende partners van stichting Transore. Stichting Transore is een samenwerkingsverband van vooraanstaande bedrijven die zich gezamenlijk inzetten om sociale woonomgevingen te creëren die voldoen aan de toekomstige behoeften.

Waar staat Transore voor
Stichting Transore is een samenwerkingsverband van bedrijven die gezamenlijk een duurzame invulling willen geven aan de toekomstige woonbehoeften. Hiervoor ontwikkelen we vernieuwende en duurzame renovatie concepten die binnen de bestaande/traditionele bouwkolom niet tot stand kunnen komen. Interesse? Download onder aan deze pagina de brochure van Transore of bezoek de website; www.transore.nl

Transore visie
Gebouwen en renovatie concepten dienen niet alleen invulling te geven aan de toekomstige woonvraag maar rekening te houden met relevante maatschappelijke thema’s zoals verbetering van de sociale cohesie, gezonde en levensloopbestendige woningen, duurzaam omgaan met energie, vergrijzing, rust en groen. Dit is mogelijk door te werken met nieuwe lange termijn verdienmodellen gericht op gehele gebouwlevenscyclus + overige maatschappelijke kostenbesparingen zoals; ziektekosten, zorg, onderhoud openbare ruimte, etc.

Wat biedt Transore
Ontwerpen, inspiratie, bedenken en begeleiden van beheer en exploitatie van vernieuwende renovatie concepten/projecten die inspelen op de maatschappelijke en toekomstige bewoners behoefte. Ons plan van aanpak omvat de volgende stappen: Intake, intern draagvlak creatie, initiatief/haalbaarheid fase, ontwerp & prijsvorming fase, uitvoering, exploitatie/beheer.