Woningverbetering Boerenstraat

Vraagstelling: 

In de wijk Nieuwstad te Culemborg staan ca. 200 sociale huurwoningen uit de jaren zeventig, tot voor kort alle gekenmerkt door een sobere architectuur, lange blokken en het ontbreken van specifieke hoekoplossingen. De wijk vormt een onderdeel van de historische binnenstad, waar je een stedenbouwkundige structuur zou wensen, die gebaseerd is op gesloten bouwblokken, duidelijke rooilijnen en gevarieerde historische architectuur. De sociale huurwoningen in Nieuwstad voldeden geenszins aan deze wensen.

Methode: 

Door K3 is, op verzoek van KleurrijkWonen, een plan gemaakt voor de verbetering van deze wijk. Het eerst kwamen woningen aan de Boerenstraat e.o. aan de beurt. Uitgangspunten van het plan waren het parceleren van de bouwblokken en het realiseren van een individuele uitstraling met aantrekkelijke details. De gesloten eindgevels zijn vervangen door meer expressieve hoekoplossingen.

De ontwerpen zijn tot stand gekomen met een intensieve vorm van bewoners-participatie, begeleid door Greeven & van der Ven advies. De bewoners van de meeste woningen hadden de keuze uit een aantal mogelijkheden voor de gevelbehandeling, de deurlijsten, topgevels, dakkapellen of dakramen, de kleur van de gevel enz. De keuzes werden gemaakt per straatwand, zodat tijdens de bijeenkomst met straatgenoten al een totaaloverzicht ontstond van de nieuwe straatwand. Het zo ontstane overzichtsbeeld werd vervolgens verwerkt tot een bouwaanvraag.

Resultaat: 

Zowel architectonisch als maatschappelijk kan worden gesproken van een grote verbetering van de wijk. De volgende planfasen zijn nu in ontwikkeling.