Stadsvernieuwing

Gevoel voor de positie van een gebouw in het maatschappelijke weefsel leidt tot passende ideeën met een minimale aantasting van cultuurhistorische waarde. Wij adviseren hierbij op het gebied van strategie, het politiek- en maatschappelijk draagvlak, de inspraak met burgers en procedures binnen gemeenten.