Drachtstervaart

Vraagstelling: 

Aan de westkant van Drachten is een grote nieuwbouwwijk gepland en ook al grotendeels gerealiseerd met aansluiting op de omliggende Friese meren middels de oude Drachtstervaart. Nu is de vraag hoe deze wijk en de te verwachten boottoeristen een betere aansluiting kunnen krijgen met het ruim één kilometer verder gelegen centrum.

Deze route bestaat uit een zeer breed wegprofiel met aan één zijde een groenstrook met daarachter weer een parallelweg met parkeren en langs weerszijde lage bebouwing.

In vroeger tijden heeft hier dan ook de Drachtstervaart gelopen met aan weerszijde een straat met bebouwing, Drachten is ontstaan op het knooppunt van de deze Drachtstervaart en de noord-zuid weg die alle omliggende dorpjes verbind en nu voor een gedeelte winkelstraat is geworden. Niets is logischer dan de Drachtstervaart op zijn oude locatie door te trekken tot aan het centrum, waardoor een attractieve route voor zowel de wandelaar, fietser alsook schipper ontstaat.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de intensief bereden Noorder Hogeweg ter plekke van de nieuwe vaart als viaduct wordt uitgevoerd om kleine boten en sloepen doorgang te kunnen verlenen, er  moeten ook hoge loopbruggen komen om enkele noord-zuid verbindingen mogelijk te maken, bij de tussenliggende extensief bereden noord-zuid verbinding is gekozen voor een traditionele ophaalbrug. Voor de Drachtstervaart in het winkelcentrumgebied komt, is er een kleine jachthaven gedacht. Waar de vaart eindigt in het centrum is een groot lager gelegen steigerterras ontworpen dat aansluit op een steigerroute langs de vaart tot het einde van het winkelgebied.

Langs de vaart zijn verder allerlei attractieve plekken voorzien met visstoepen, bankjes en groenzones met knotwilgen.

Resultaat: 

Dit ontwerp moet nog ten uitvoer komen, om mensen toch al bewust te maken van de komende verandering heeft een kunstenaar de nieuwe vaart in blauw geschilderd op de bestaande wegen.