Hogewei

Vraagstelling: 

Wij zijn gestart met de vraag om appartementencomplexen langs de Waal te ontwerpen en de architectonische supervisie over de grondgebonden woningen te voeren, dit binnen een toenmalig stedenbouwkundig ontwerp. De lage dichtheid van de overige plandelen zouden er relatief veel appartementen moeten komen om het gewenste aantal woningen te halen. Daarvoor leende zich deze locatie niet.

Methode: 

De oplossing is gevonden in een verdichting van de grondgebonden woningen en een vermindering van het aantal appartementen. De bestaande aanwezige landschappelijke structuur is hierbij als vertrekpunt gehanteerd.

Resultaat: 

Gebogen wegen haaks op bestaande richtingen en waterlopen in het plangebied maken een efficiënte verkaveling met een goede ontsluiting en zonder lange lijnen mogelijk. Dit biedt ruimte voor een dorps karakter met veel groen in de vorm van bomenlanen, hagen en wadi’s. Ook kan volstaan worden met twee in plaats van vier appartementenblokken grenzend aan de waal. De aansluiting met de bestaande omliggende bebouwing wordt gemaakt met grondgebonden woningen.