Wijkaanpak

K3 ontwikkeld vraag gestuurde aanpassingen op wijk- en woningniveau, gebaseerd op; woonkwaliteit, huur- en woonlastenverlaging, leefbaarheid en milieubewust zijn. Nu en in de toekomst.

In de wijkaanpak komt alles samen. Een stip op de horizon bepaald de rode draad vanuit de visie, beleid en gebruikservaringen- en wensen. De signalen uit de wijk geven een praktische invulling hieraan, zonder dat ze toekomstige ontwikkelingen in de weg staan.

Waarom - omdat de leefomgeving, zoals de buurt, wijk, dorp of stad voor een belangrijk gedeelte de woonkwaliteit bepaald.