Stad Groenlo

Vraagstelling: 

De ontwikkeling van Groenlo stagneert. K3 is door de gemeente Oost Gelre gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken om deze stagnatie te doorbreken. Groenlo heeft als oude vestingstad een flinke stap voor op andere kernen in de wijde omgeving, maar de ontwikkelingen blijven achter.

Methode: 

De eerste stap in het zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden voor Groenlo en nadrukkelijk ook het hiervoor noodzakelijke draagvlak, was een workshop. Deelnemers waren o.a. het College van Burgemeester en Wethouders en beleidsambtenaren van de gemeente Oost Gelre.

Tijdens de workshop zijn de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van Groenlo aan de orde gekomen.

Resultaat: 

Op basis van deze bevindingen is het begrip “Stad Groenlo” ontstaan. Het project moet uitmonden in een breed gedragen ontwikkelingsvisie en daaruit voortvloeiende acties. Het proces is in volle gang.