Werkwijze

Realist – Wij vertalen de wensen van de opdrachtgever en/of gebruiker naar realistische en haalbare plannen die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Hans Winters, eigenaar KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling, omschreef dit als volgt: “K3 draagt graag passende ideeën aan met oog voor het beschikbare budget en de bestaande kenmerken van de plek. De kracht van het bureau is dat het zich goed kan inleven in de specifieke context van de opgave”.

Toegevoegde waarde - Visualiseren van de wensen en mogelijkheden in 3D met behulp van BiM (bouw informatie model). K3 maakt techniek inzichtelijk en begrijpelijk door goede communicatie en beelden.

Samenwerken - K3 vormt samenwerkingsverbanden met aannemers, adviseurs en andere architectenbureaus. Dit doen wij op meerdere manieren om het beste eindresultaat voor de klant te realiseren en marktgerichte producten te ontwikkelen.

  • Design & Build, integraal samen met elkaar werken aan het optimale resultaat
  • Allianties, vastgoed productontwikkeling met regionale partners
  • Co-creatie, participatie van bewoners en/of opdrachtgever in het ontwerp